หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
 
   
     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ชนแดน
 
"เกษตรกรรมล้ำหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"
 
  ยุทธศาสตร์
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  วิสัยทัศน์ อบต.ชนแดน
  "เกษตรกรรมล้ำหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5676-1551

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10