หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประมวน ดวงตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
 
   
     
บุคลากร
 
 
 


นางชมพูนุท ภัทรกุลวราพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
 
สำนักปลัด
 


นางอุษณี กันชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางอุษณี กันชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายโกศัย โลกคำลือ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายวนิชชากร ทองเสี่ยน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนภสร เติมวรธรรม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


จ่าเอกณัฏฐกิตต์ ใบปกทอง
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวสงกรานต์ ดีพร้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  วิสัยทัศน์ อบต.ชนแดน
  "เกษตรกรรมล้ำหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5676-1551

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10