หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประมวน ดวงตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
 
   
     
บุคลากร
 
 
 


นางชมพูนุท ภัทรกุลวราพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
โทร : 056-761551
 
สำนักปลัด
 


นางอุษณี กันชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-761551 ต่อ 0


นางอุษณี กันชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 056-761551 ต่อ 0


นายโกศัย โลกคำลือ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร : 056-761551 ต่อ 0


นายวนิชชากร ทองเสี่ยน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 056-761551 ต่อ 0


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 056-761551 ต่อ 0


จ่าเอกณัฏฐกิตต์ ใบปกทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส
โทร : 056-761551 ต่อ 106


นางสาวสงกรานต์ ดีพร้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 056-761551 ต่อ 0
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  วิสัยทัศน์ อบต.ชนแดน
  "เกษตรกรรมล้ำหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5676-1551

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10