หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
 
   
     
คู่มือประชาชน
 
 
 
 

คู่มือประชาชน ประจำปี 2563


แบบขออนุญาตก่อสร้าง (ข.1)


แบบขออนุญาตถมดิน (ด.1)


คู่มือประชาชน


เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


เบี้ยยีงชีพผู้พิการ


ทำบัตรประจำตัวผู้พิการ


เงินสงเคราะห์อุดหนุนเด็กแรกเกิด


คำขอรับบริการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.ชนแดน


คำร้องทั่วไป


ผู้ประสบปัญหาทางสังคม


คำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ


เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


หนังสือมอบอำนาจ รับเงินเบี้ยยังชีพแทน


หนังสือมอบอำนาจ ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพแทน


หนังสือมอบอำนาจ

 
  (1)  
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  วิสัยทัศน์ อบต.ชนแดน
  "เกษตรกรรมล้ำหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5676-1551

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10