หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
 
   
     
สมาชิกสภา
 
 
 


นายอำพล ดวงบุบผา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
 


นายณรงค์ สท้านวัตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน


นายวัฒนา สุขสีทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน หมู่ที่ 11
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
 
สมาชิกสภา
 


นายวันชัย ศักดิ์นุกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน หมู่ที่ 1


นายบุญชอบ เหลี่ยมศร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน หมู่ที่ 2


นางประทวน คำแพง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน หมู่ที่ 3


นายทองห่อ ทองสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน หมู่ที่ 4


นายวิรัตน์ มีแดน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน หมู่ที่ 5


นายนัธทวัฒน์ ปีจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน หมู่ที่ 6
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  วิสัยทัศน์ อบต.ชนแดน
  "เกษตรกรรมล้ำหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5676-1551

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10