หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
 
   
     
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช0023.1/ว419 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้อปท.ประจำปี2565  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.2/ 892 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ กรณีเยียวยารอบเมษา 62  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.2/ ว 418 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 425 ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 426 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเเบบ พาคิด พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะเเละอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 428 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 424 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ..ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Forms.  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.3/ว 423 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.3/ว 420 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.2/ ว 445 สำรวจความต้องการแพทย์คู่สัญญาฯ  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.2/ ว 447 สำรวจความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์คู่สัญญาฯ  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.2/ 1190 การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูฯ  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
พช0023.3/ว 33 การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. ร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและควบคุมมลพิษ  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.4/ว 395 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.2/ 1108 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ค่าเช่าบ้าาน) ไตรมาสที่ 2  [ 25 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.2/ ว 404 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ ค่าเงินเดือนครู ไตรมาสที่ 2  [ 25 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 540
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  วิสัยทัศน์ อบต.ชนแดน
  "เกษตรกรรมล้ำหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5676-1551

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10