สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 4( 12/12/2019 2:40:29 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพยอม 1 หมู่ที่ 2 บ้านชนแดนเหนือ ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน( 11/12/2019 3:09:32 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการดาดคอนกรีตไหล่ทาง ซอยไทยรักไทย 5 หมู่ที่ 2 บ้านชนแดนเหนือ ตำบลชนแ( 11/12/2019 3:08:08 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทยรักไทย 5 หมู่ที่ 2 บ้านชนแดนเหนือ ตำบลชนแดน( 11/12/2019 3:07:15 PM )

       ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน กม.3 - บ้านป่าตาล หมู่ที่ 1 บ้านชนแดน ตำบลชนแดน อำเ( 11/12/2019 3:06:00 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน กม. 3 - บ้านป่าตาล หมู่ที่ 1 บ้านชนแดน ตำบลชนแดน( 11/12/2019 2:59:44 PM )

       ประกาศใช้แผนจัดาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( 10/1/2019 9:52:40 AM )

       ประกาศ กำหนดอัตราการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( 10/1/2019 9:52:00 AM )

       ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง( 9/19/2019 3:47:12 PM )

       ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( 9/19/2019 9:18:11 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโคกเจริญ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัด( 9/12/2019 3:03:43 PM )

       ประกาศอัตราการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562( 8/14/2019 4:05:45 PM )

       ราคากลางครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ( 7/10/2019 10:52:43 AM )

       รายงานแผนการใช้จ่าย_รอบ_ไตรมาสที่_3_ประจำปีงบประมาณ_2561( 6/28/2019 3:08:53 PM )

       รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี_2561( 6/28/2019 3:05:58 PM )


จำนวน : 111 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 8 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8  

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.