สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       โครงการอบรม จริยธรรม ฯ( 10/31/2018 3:37:18 PM )

       โครงการอบรมความรู้ทาง กฎหมายให้แก่ประชาชน “กฎหมายจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” องค์กา( 5/10/2018 1:45:07 PM )

       โครงการฝึกอบรมสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้กับสมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนพนักงงานและเจ้าพนักงานลูกจ้างและประ( 5/10/2018 1:41:14 PM )

       สภาเด็ก( 9/15/2017 2:22:29 PM )

       โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา( 9/15/2017 9:15:17 AM )

       สภากาแฟ( 7/19/2017 11:17:33 AM )

       โครงการส่งเสริมงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น( 7/7/2017 1:53:58 PM )

       โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งคน หนึ่งต้น ฝนนี้) วันที่ 6 กรกฏาคม 2560( 7/6/2017 10:36:23 AM )

       โครงการดอกไม้จันทร์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน( 6/30/2017 10:04:40 AM )

       โครงการการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)( 5/17/2017 2:46:42 PM )

       เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตาเบ้า วันที่15 เดือนพฤษภาคม 2560( 5/17/2017 2:32:50 PM )

       วันผู้สูงอายุแห่งชาติ( 4/20/2017 10:00:23 AM )

       โครงการการอบรมความรู้ทางกฏหมายให้แก่ประชาชน"กฏหมายจราจรในชีวิตประจำวัน"( 4/20/2017 9:41:30 AM )

       โครงการ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ( 9/2/2016 2:18:27 PM )

       อบต.ชนแดน จัดกิจกรรมปลูกป่าวันแม่( 8/23/2016 2:50:37 PM )


จำนวน : 29 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 2 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2  

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.