สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ http://www.dla.go.th ] 

 

 click    http://www.dla.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำรายการเมื่อ: 08-พย.-13at 11:36

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 11/8/2013 11:36:40 AM ] http://www.dla.go.th
 
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.