สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพยอม 1 หมู่ที่ 2 บ้านชนแดนเหนือ ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน ] 
       CE4_ประกาศ.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 12-พย.-19at 15:09

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 4   [ 12/12/2562 14:40:29 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพยอม 1 หมู่ที่ 2 บ้านชนแดนเหนือ ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน   [ 12/11/2562 15:09:32 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการดาดคอนกรีตไหล่ทาง ซอยไทยรักไทย 5 หมู่ที่ 2 บ้านชนแดนเหนือ ตำบลชนแ   [ 12/11/2562 15:08:08 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทยรักไทย 5 หมู่ที่ 2 บ้านชนแดนเหนือ ตำบลชนแดน   [ 12/11/2562 15:07:15 ]

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน กม.3 - บ้านป่าตาล หมู่ที่ 1 บ้านชนแดน ตำบลชนแดน อำเ   [ 12/11/2562 15:06:00 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน กม. 3 - บ้านป่าตาล หมู่ที่ 1 บ้านชนแดน ตำบลชนแดน   [ 12/11/2562 14:59:44 ]

ประกาศใช้แผนจัดาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   [ 1/10/2562 9:52:40 ]
     
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.