สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ โครงการอบรม จริยธรรม ฯ ] 
โครงการอบรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
ทำรายการเมื่อ: 31-ตค.-18at 15:37

....................................................................................................................................................................................................................

  

โครงการอบรม จริยธรรม ฯ
โครงการอบรมความรู้ทาง กฎหมายให้แก่ประชาชน “กฎหมายจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” องค์กา
โครงการฝึกอบรมสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้กับสมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนพนักงงานและเจ้าพนักงานลูกจ้างและประ
สภาเด็ก
โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา
     

 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.