สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ประวัติความเป็นมา ] 
      

เดิมบ้านชนแดน เป็นส่วนหนึ่งของ อ.เมืองฯ มีอาณาเขตติดต่อกับ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เนื่องจากมีประชากรหลายท้องที่อพยพมาตั้งบ้านเรืองอยู่มากขึ้น จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านชนแดน"

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 24-มีค.-15at 08:28
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.