สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนพัฒนาท้องถิ่น ] 
      

        ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน หมู่ที่ 13 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน            จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-761551

 แผนพัฒนาท้องถิ่น_2561-2564_เพิ่มเติม_3.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น_2561-2564_เพิ่มเติม_2.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น_2561-2564_เพิ่มเติม_1.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น_2561-2564.pdf

แผนพัฒนาสามปี_พ.ศ.2560-2562_อบต.ชนแดน.docx

ติดตามประเมินผลปี_58_ชนแดน.pdf

ติดตามประเมินผลปี_59_ชนแดน.pdf

ภารกิจกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา.pdf

    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-15at 14:07
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.