สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนงานประจำปี ] 
      

ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน หมู่ที่ 13  ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-761551


แผนการดำเนินงาน2562.1.pdf

แผนการดำเนินงานปี_2562.pdf

แผนการดำเนินงาน2561.pdf   แผนดำเนินงาน_61.xlsx


    ทำรายการเมื่อ: 17-มค.-11at 01:23
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.