สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ข้อบัญญัติ ] 
      

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2563-บีบอัด.pd f

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_ประจำปี_งปม._พ.ศ.2562_.pdf

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_ประจำปี_งปม._พ.ศ.2561.pdf

 ข้อบัญญัติ_ประจำปีงบประมาณ_2560.pdf

 ข้อบัญญัติ_ประจำปีงบประมาณ_2559.pdf

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน_ตลาด_2557.PDF

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน_ระเบียบใช้น้ำประปา_ฉ2_2 553.PDF

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน_ระเบียบใช้น้ำประปา_อบต_ 2550.PDF

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน_กิจการอันตรายต่อสุขภาพ_ 2550_แก้ไข_ฉ.1_2551.PDF

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน_กิจการอันตรายต่อสุขภาพ_ 2550.PDF

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน_ควบคุมการเลี้ยงสัตว์_25 50.PDF

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน_บริหารกิจการประปาหมู่บ้ าน_2550.PDF

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน_ลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ _2550.PDF    ทำรายการเมื่อ: 17-มค.-11at 01:19
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.