สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ คณะผู้บริหาร ] 
      

       
    นายประมวน ดวงตา    
นายก อบต.ชนแดน    
         
     
นายโสภี อินปลัด       นางสาวมานิตา ดวงตา
รองนายก อบต.ชนแดน       เลขานุการนายก อบต.ชนแดน
         
   
   
   
   
 
   
 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:51
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.