สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สมาชิกสภาอบต. ] 
      

   

   
    นายอำพล ดวงบุบผา    
    ประธานสภา อบต.ชนแดน    
         

 

 

 

นายนาวิน มนตรี

 

 

 

นายวันชัย ศักดิ์นุกูล

รองประธานสภา อบต.ชนแดน

 

 

 

เลขาสภา อบต.ชนแดน

 

 

 

 

 

 

 

 

นายแกะ เข็มทิศ

 

 

 

นายบุญชอบ เหลี่ยมศร

สมาชิก อบต. หมู่ 1

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอำนาจ บุญคำ

 

 

 

นางประทวน คำแพง

สมาชิก อบต. หมู่ 2

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมิตร สรวลขจีวงศ์

 

 

 

นายสุนทร นุชเทียน

สมาชิก อบต. หมู่ 3

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 4

         
     

นายรัตไกร   ยงพรม      

นายประนอม ยาสี

สมาชิก อบต. หมู่ 4

     

สมาชิก อบต. หมู่ 5

 

 

 

 

 


-ว่าง-

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 5

 

 

 

นายนัธทวัฒน์ ปีจันทร์

ลาออก 16ตุลาคม 2561

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 6

 

 

 

 

 


 

 

 

-ว่าง-

 

 

 

นายวิจักษ์ เหียมโท้

สมาชิก อบต. หมู่ 6

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสนั่น บุญปติ

 

 

 

นางธวัลรัตน์ เพ็งพึ่ง

สมาชิก อบต. หมู่ 8

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสง่า ไกรกาศ

 

 

 

นายสมพร ลีสกุล

สมาชิก อบต. หมู่ 9

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมชาย ก้อนดี

 

 

 

นายนพพร สวนดอน

สมาชิก อบต. หมู่ 10

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวัฒนา สุขสีทา

 

 

 

นายณรงค์ สท้านวัตร

สมาชิก อบต. หมู่ 11

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวภัทรวดี จันทร์บุญมี

 

 

 

นายพัน ธาดาอักษรณรงค์

สมาชิก อบต. หมู่ 12

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุนัน มณฑาทอง

 

 

 

นางวงเดือน ยังกลับ

สมาชิก อบต. หมู่ 13

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศิริธัญ บัญธรรม

 

 

 

 

สมาชิก อบต. หมู่ 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.