สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         15.24%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.86%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.90%
ค่อนข้างพอใจ :         16.56%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


 

...............................

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

    เกษตรกรรมล้ำหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน  

  
  โครงการอบรม จริยธรรม ฯ
โครงการอบรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
อ่านต่อ..   
  โครงการอบรมความรู้ทาง กฎหมายให้แก่ประชาชน “กฎหมายจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” องค์กา
โครงการอบรมความรู้ทาง กฎหมายให้แก่ประชาชน “กฎหมายจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 4   [ 12/12/2562 14:40:29 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพยอม 1 หมู่ที่ 2 บ้านชนแดนเหนือ ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน   [ 12/11/2562 15:09:32 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการดาดคอนกรีตไหล่ทาง ซอยไทยรักไทย 5 หมู่ที่ 2 บ้านชนแดนเหนือ ตำบลชนแ   [ 12/11/2562 15:08:08 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทยรักไทย 5 หมู่ที่ 2 บ้านชนแดนเหนือ ตำบลชนแดน   [ 12/11/2562 15:07:15 ]

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน กม.3 - บ้านป่าตาล หมู่ที่ 1 บ้านชนแดน ตำบลชนแดน อำเ   [ 12/11/2562 15:06:00 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน กม. 3 - บ้านป่าตาล หมู่ที่ 1 บ้านชนแดน ตำบลชนแดน   [ 12/11/2562 14:59:44 ]

ประกาศใช้แผนจัดาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   [ 1/10/2562 9:52:40 ]
     
 
 
 
 [ 8/11/2556 11:36:40 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 22-ธค.-10 ตอบ 0/อ่าน 578
 
 
 
 
 
 
 
         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.